Το OFRF παρέχει μαρτυρία στην πλήρη Επιτροπή Ag της Βουλής σχετικά με τον ρόλο της έρευνας για το κλίμα που υποστηρίζει την ανθεκτικότητα του Ag

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022) – Η Διευθύντρια Προγράμματος Έρευνας και Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Βιολογικής Γεωργίας (OFRF) Thelma Vélez, PhD, κατέθεσε πρόσφατα στην ακρόαση της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής με θέμα «Ο ρόλος της έρευνας για το κλίμα στην υποστήριξη της αγροτικής ανθεκτικότητας». Ως ένας από τους πέντε συμμετέχοντες σε πάνελ που προσκλήθηκαν να … Read more